REVIZE KOMÍNŮ

Revize komínu se musí provádět vždy před uvedením spalinové cesty do provozu, popřípadě při každé další stavební úpravě komína. Dále také při výměně spotřebiče paliv, nebo při změně paliva připojeného spotřebiče. Revize je také nutná po komínovém požáru, nebo při výskytu trhlin ve spalinové cestě nebo při podezření na jejich tvorbu.

Revizní zprávu spalinové cesty může vyhotovit POUZE revizní technik spalinových cest.

Revize spalinových cest smí provádět pouze revizní technik spalinových cest.

20201112_111921_edited.jpg

KDY SE REVIZE PROVÁDÍ?

Revize spalinových cest dle NV. č. 320/2015 Sb. § 5 Sb. se provádí v následujících případech:

  • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,

  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,

  • po komínovém požáru,

  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Modern House

Revize spalinových cest se neprovádějí každý rok ale pouze ve výše uvedených případech.

 

Nejčastěji je revize prováděna před kolaudací objektu nebo při změně spotřebiče.